TečkaÚčetní poradenství, ekonomické a organizační
poradenství, včetně administrativních prací

TečkaVedení účetnictví
  • zpracování účetní závěrky klienta a v případě výroční zprávy, vztahuje-li se na klienta tato povinnost ze zákona
  • kompletní vedení účetní evidence klienta ve smyslu zákona o účetnictví a z něj vyplývající účtové osnovy
  • vedení mzdové agendy zaměstnanců klienta, včetně sestavování pravidelných výkazů a jejich distribuce příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovám
TečkaZprostředkování obchodu

TečkaČinnost podnikateských, finančních,
organizačních a ekonomických poradců

TečkaZprostředkování služeb

TečkaPoradenská činnost v oblasti společenských věd a
rozvoje osobnosti
kontakt
adresa: Ohradní 24b/1443, Praha 4
mobil: 606 694 785, 731 533 625
telefon: 241 783 192
IČO: 271 56 320
Mapa
© JWM Praha s.r.o. 2008